Nuttige linken

 

WERKGEVERSORGANISATIES

AGORIA
Multisectorfederatie van de technologische industrie
http://www.agoria.be

VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN
Interprofessionele werkgeversorganisatie die zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen vertegenwoordigt
http://www.vbo.be

UNIE VOOR ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS
Met meer dan 80.000 leden is UNIZO de grootste organisatie voor zelfstandige ondernemers.
http://www.unizo.be

WERKNEMERSORGANISATIES (VAKBONDEN)

ABVV
Algemeen Belgisch Vakverbond
http://www.abvv.be (België)
http://www.abvvmetaal.org (Vlaanderen Metaal)
http://www.abvvmetaal-antw.org (Antwerpen Metaal)

ACV
Algemene Christelijk Vakverbond
http://www.acv-csc-metea.be

ACLVB
Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België voor arbeiders, bedienden en kaderpersoneel
http://www.aclvb.be

PARITAIRE FONDSEN

ZUSTERFONDSEN

ARBEIDERS

TOFAM OOST-VLAANDEREN
Tewerkstellings- en OpleidingsFonds voor arbeiders in de Metaalverwerkende nijverheid - provincie Oost-Vlaanderen
http://www.tofam.be/

TOFAM WEST-VLAANDEREN
Tewerkstellings- en OpleidingsFonds voor arbeiders in de Metaalverwerkende nijverheid - provincie West-Vlaanderen
http://www.tofam.be/


FTML
Fonds voor Tewerkstelling en opleiding in de Metaalverwerkende nijverheid - provincie Limburg
http://www.ftml.be

INOM - ARBEIDERS VLAANDEREN
Instituut voor Naschoolse Opleiding voor de Metaalverwerkende nijverheid
http://www.inom.be/arbeiders/home.htm (nationaal)

RTM VLAAMS BRABANT
Regionaal Tewerkstellingsfonds voor arbeiders van de metaalverwerkende nijverheid Vlaams-Brabant
http://www.rtmvlaamsbrabant.be/index.htm

Bedienden

VIBAM
Sectoraal vormingsinitiatief voor de bedienden werkzaam in de metaalverwerkende, elektrotechnische en kunststofverwerkende nijverheid (paritair comité 209) in de provincie Antwerpen
http://www.vibam.be

VORMETAL
Vormingscentrum der Metaalverwerkende nijverheid van provincie O & W-Vlaanderen
http://www.vormetal.be

Limob
Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende nijverheid voor de Opleiding van Bedienden
http://www.limob.be

OBMB
Opleidingsinitiatieven voor actieve en potentiële Bedienden van de Metaalverwerkende nijverheid Brabant.
http://www.femb-obmb.be


INOM - BEDIENDEN VLAANDEREN
Instituut voor Naschoolse Opleiding voor de Metaalverwerkende nijverheid
http://www.inom.be (nationaal)

VERWANTE PARITAIRE FONDSEN
 

EDUCAM
Coördinatiecentrum voor opleiding in de autosector en aanverwante sectoren.
http://www.educam.be


VORMELEK
Paritair opleidingsfonds voor elektriciens
http://www.vormelek.be

VOLTA
Nationale koepelorganisatie van de sector Elektrotechniek
https://www.volta-org.be/nl/over-volta

VZW MONTAGE
Sectorfonds voor de bedrijven van het paritaire comité 111.3
http://www.vzwmontage.be
ANDERE PARITAIRE FONDSEN

FVB
Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid
http://www.debouw.be

IPV
Instituut voor professionele vorming van de voedingsnijverheid
http://www.ipv-ifp.be

CEVORA
Opleidingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden van de sector 218.
http://www.cevora.be

COBOT
Centrum voor Opleiding, Bij- en Omscholing in de Textiel- en Breigoednijverheid
http://cobot.skynet.be

GRAFOC
Grafisch OpleidingsCentrum vzw
http://www.grafoc.be

IVOC
Opleidingsinstelling van de Belgische kleding- en confectiebedrijven
http://www.ivoc.be

FOPAS
Fonds ter bevordering van de werkgelegenheid en de opleiding van de verzekeringssector
http://www.fopas.be

WOODWIZE
OpleidingsCentrum Hout
https://www.woodwize.be/nl//

VESOFO
Groepering van de sectorale fondsen van de non profitsector
http://www.afosoc-vesofo.org/VESOFO/vesofo1.htm

 

ARBEIDSMARKTONDERZOEK

VDAB
Arbeidsmarktinformatie van de dienst "databeheer en -analyse" van de VDAB
http://www.vdab.be/trends

VIONA
Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering - Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen
http://www.viona.be

Levenslag LEREN


VLAAMSE OVERHEID
De onderwijssite van de Vlaamse Overheid
http://www.ond.vlaanderen.be

VDAB
Op zoek naar bijkomende opleidingen via de opleidingen-databank van VDAB
http://www.vdab.be/opleidingen/opleidingen.jsp

MANAGEMENT INFORMATION
Alle bedrijfsopleidingen en alle opleidingsinstituten in België in kaart
http://www.maninfo.be

TRAININGINFO
Hier vinden vormingsverantwoordelijken en HR managers gratis duizenden opleidingen, info over de opleidingsmarkt, een 'prikbord' om ideeën uit te wisselen.
http://www.traininginfo.be


VOV
Vereniging van Opleidings- en Vormingsverantwoordelijken
http://www.vov.be 

 

OUTPLACEMENT

SBS Skill Builders
www.skillbuilders.be
Hilde Cooman
053 85 77 70

Bakker & Patners nv
www.bakker.be
03 218 00 40

RiseSmart
https://www.risesmart.be/nl

VIBAM (enkel bedienden)
http://www.vibam.be
03 369 14 40

ITINERA
www.itinera-outplacement.be
Sonja Baert
03 224 80 88

ASCENTO
http://www.ascento.be
Sabine DHoedt
03 217 26 40

ONDERWIJS

ALGEMENE INFO

Verrassend metaal
vind de school in je buurt
www.verrassendmetaal.be

Locanto
Studentenjobs
http://www.locanto.be/Jobs/J
 

VLOR
De Vlaamse Onderwijsraad is bevoegd om advies te geven, overleg te plegen en onderzoek te doen over alle onderwijsmateries waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is.
http://www.vlor.be

VLAAMSE OVERHEID
De Onderwijssite van de Vlaamse Overheid
http://www.ond.vlaanderen.be


KLASSE
Een site voor leerkrachten, ouders, jongeren, kinderen en iedereen die met onderwijs in Vlaanderen iets te maken heeft
http://www.klasse.be

TECHNOPOLS
Het doe-centrum voor wetenschap en technologie
http://www.technopolis.be

TECHNOPORT
Portaalsite voor technologisch Vlaanderen
http://www.technoport.be

 OPLEIDINGEN

VDAB
Op zoek naar bijkomende opleidingen via de opleidingen-databank van VDAB
http://www.vdab.be/opleidingen/opleidingen.jsp?dist_channel=www

TRAININGINFO
Hier vind je gratis duizenden opleidingen, info over de opleidingsmarkt, een 'prikbord' om ideeën uit te wisselen, ...
http://www.traininginfo.be

Anttec/Limtec
technologiecentra van de metaalsector provincie Antwerpen/Limburg
http://www.anttec.be/

BIT BY BIT
PC trainingen
http://www.bitbybit.be

De Coninck Management & Organisatie
Logistieke opleidingen
www.deconinck-opleidingen.be
info@deconinck-opleidingen.be

Allift Michielsens
Logistieke opleidingen
http://www.allift.be/nl/allift-opleiding/

Logis
Logistieke opleidingen
http://www.logis.be

Haceco
Basisveiligheid, ook anderstalig
www.haceco.be

NOVARE
Opleidingen sociale vaardigheden en leidinggeven
http://www.novare.be

VINCOTTE ACADEMY
Veiligheid, milieu en kwaliteit
www.vincotte.be

JOBS

VDAB
Op zoek naar een geschikte job via de vacature-databank van VDAB
http://vdab.be/jobs/jobs.jsp?dist_channel=www

JOB@
Op zoek naar een geschikte job via de vacature-databank van JOB@
http://www.jobat.be

VACATURE
Op zoek naar een geschikte job via de vacature-databank van VACATURE
http://www.vacature.com

STEPSTONE
Op zoek naar een geschikte job via de vacature-databank van STEPSTONE
http://www.stepstone.be

 

WERKZOEKENDEN


BEROEPSPROFIELEN

VDAB
Ben je op zoek naar informatie over beroepen, zoek dan hier in CO.BR.A. (COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt).
http://www.vdab.be/cobra

OPLEIDINGEN

VDAB
Op zoek naar bijkomende opleidingen via de opleidingen-databank van VDAB
http://www.vdab.be/opleidingen/opleidingen.jsp?dist_channel=www

TRAININGINFO
Hier vind je gratis duizenden opleidingen, info over de opleidingsmarkt, een 'prikbord' om ideeën uit te wisselen, ...
http://www.traininginfo.be

 

 

 

 Home > Over FTMA > Nuttige linken