Inning CAO
 
De activiteiten van het FTMA worden gesubsidieerd door CAO-bijdragen voor opleiding en tewerkstelling.

Overzicht van de inningspercentages voor vorming en opleiding van arbeiders (werknemers)

Nationale CAO.:

0,08%: opleidingen voor werknemers-risicogroepen
• inning: Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ)
• periode: driemaandelijks

Provinciale CAO's:

0,10%: opleidings- en tewerkstellingsbevorderende maatregelen
• inning: FTMA
• periode: jaarlijks
0,15%: syndicale opleidingsinitiatieven
• inning: FTMA
• periode: jaarlijks


CAO 2015-2016

In 2015 werd binnen het paritair comité 111/1&2 Metaal-, machine en elektrische bouw een naionaal akkoord gesloten voor 2015-2016 verlengd. Dit betekent een verlenging van de bestaande akkkoorden voor wat betreft de provinciale overeenkomsten en bijdrage voor risicogroepen. Maar vanaf 2005 zal er voor onbepaalde duur op provinciaal vlak een bijkomende inning van 0,10% van de bruto loonmassa van de arbeiders worden geïnd door het Fond van Bestaanszekerheid.
 

 Home > Over FTMA > Wetgeving > Inning + CAO