Inning CAO
 

De inning gebeurt 3 maandelijks door het FBZ op basis van de nationale en provinciale CAO's
 

Nationale CAO:

0,10%: opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven risicogroepen.
0,10%: opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven niet-isicogroepen.

Link nationale CAO.

Provinciale CAO:

0,10%: opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven
0,15%: syndicale opleidingsinitiatieven
 

Link provinciale CAO.


 

 Home > Over FTMA > Wetgeving > Inning + CAO