Het behoud en de verhoging van de kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling(kansen) van de arbeiders bij de aangesloten bedrijven in de sector door het stimuleren, het coördineren en het organiseren van vormings-, opleidings- en begeleidingsactiviteiten.
Dit betekent het aanzwengelen van levenslange vorming van werknemers zodat:

  • er snel kan ingespeeld worden op hun behoeften
  • zij efficiënter hun werk kunnen uitoefenen
  • zij langer hun werk behouden
  • zij hun waarde voor de arbeidsmarkt tenminste kunnen behouden
  • er beter geschoolde werknemers zijn voor een beter presterende metaalverwerkde industrie

Tevens werken wij aan het verhogen van de competenties van werklozen en jongeren zodat zij in staat zijn werk te vinden binnen de sector en aldus een bijdrage te leveren aan de groei van de sector. 

Concreet bieden wij deze ondersteuning in volgende vormen:
• het geven van advies en begeleiding aan werknemers en werkgevers
• subsidiëren van opleidingsgebonden kosten
• uitwerken van en participeren aan werkzoekenden initiatieven
• uitwerken en ondersteunen van acties die de kwaliteit en uitstraling van het technisch-en beroepsonderwijs bevorderen

 

 Home > Over FTMA > Missie