On the job training

 Wat ?

Dit is een individuele, praktische opleiding op de werkplek, die zeer nauw aanknoopt bij het vaktechnische en functiegerichte. Meer specifiek: via het dubbellopen met een collega worden specialistische kennis en vaardigheden doorgegeven.

Doelgroepen:

Alle arbeiders van pc 111.1&2. Zowel risico als niet-risicogroepen

Voorwaarden:

 • duurtijd van de opleiding: maximaal 1 jaar
 • een goedkeuring van OR of SD is noodzakelijk. Indien geen van beiden aanwezig zijn, dient er controle mogelijk te zijn.
 • Indien er een OR of CPBW (met SD) aanwezig is op het bedrijf dient 1x per jaar het opleidingsattest ondertekend te worden en gemaild te worden naar attesten@inom.be
  U kan hier het attest downloaden.

Financiele recuperatie:

Een tussenkomst in de loonkost van €6/uur/deelnemer.
 

Hoe indienen:

 •  2 weken voor de start van de opleiding deze aan te melden bij FTMA via de bedrijvensite
  heeft u nog geen login, kan u die hier aavragen

 • Goedkeuring Ondernemingsraad of Syndicale Delegatie
  Bij bedrijven die geen Ondernemingsraad of Syndicale Delegatie hebben, kan na ontvangst van het meldingsformulier een paritaire controle uitgevoerd worden.

 • Inhoud van het voorziene programma

 • Na de opleiding een ondertekend (door de werknemer) detail van de uren per deelnemer per maand 


   

 

 Home > Werkgevers > Opleidingen > On the job training