Bedrijfsopleiding

Wat ? 

Uw werknemers volgen een opleiding (op maat of in een open aanbod) die zowel in het bedrijf als elders kan plaatsvinden.
Onderwerpen : zowel technische als persoonlijkheidsvaardigheden kunnen aan bod komen. 

Doelgroepen: 

Alle arbeiders van pc 111.1&2
 

Voorwaarden: 

 • Indienen: tot 2 maanden na aanvang van de opleiding
 • Indien er een OR of CPBW (met SD) aanwezig is op het bedrijf dient 1x per jaar het opleidingsattest ondertekend te worden en gemaild te worden naar attesten@inom.be
  U kan hier het attest downloaden. 

Financiële recuperatie: 

Maximaal uw jaarbudget

Een vast bedrag per uur/deelnemer: €25/uur/deelnemer of €200/dag/deelnemer. (Er is geen onderscheid meer tussen loonkost  en organisatiekost - risico en niet-risico)

 • Opleidingen >=32 u: loonkostrecuperatie via het fonds voor Educatief Verlof. (Deze getuigschriften dienen aangevraagd te worden via info@ftma.be )
   

Hoe indienen ?  

Indien u een bedrijfsopleiding wenst te organiseren, dient u:

 • tot 2 maanden na  start van de opleiding aanmelden bij FTMA via de bedrijvensite
  heeft u nog geen login, kan u die hier aavragen

 •  na de opleiding bezorgt u ons een kopie van de faktuur van de lesgever en een aanwezigheidslijst en dit ten laatste 2 maanden na het einde van de opleiding. 

 

 

 

 Home > Werkgevers > Opleidingen > Bedrijfsopleidingen