De sociale partners binnen FTMA willen projecten ondersteunen die zich bezighouden met sociale tewerkstelling, alsook aan organisaties (derden) die werkzoekenden opleiden om te kunnen instromen in de sector van de metaalverwerkende nijverheid. De knelpuntberoepen blijven immers een bijzonder punt van aandacht, zowel voor de politiek als voor de sociale partners. Tevens is het in tijden van crisis en hoge werkloosheid voor ons ook van groot belang om te blijven investeren in opleiding van werkzoekenden en kansengroepen. Wij willen hierin niet enkel ons maatschappelijke rol spelen, maar ook vooruitkijken naar de toekomst. Binnen tien jaar wordt er immers terug een behoorlijke schaarste op de arbeidsmarkt voorspeld en we willen hierop anticiperen door voldoende technische opleidingen te stimuleren en ondersteunen.

Daarom lanceert FTMA al enkele jaren een oproep naar organisaties die concrete initiatieven nemen om de instroom van arbeidskrachten in onze sector te optimaliseren. We denken daarbij in de eerste plaats aan de sociale tewerkstellingsinitiatieven en projecten die werkzoekenden opleiden in een metaal gerelateerde opleiding. Bedoeling is dan dat FTMA deze projecten gaat subsidiëren, zodat de financiële drempel om een instroomproject te ontwikkelen wordt verlaagd.

Organisaties waar FTMA afgelopen jaren heeft mee samengewerkt:

- VDAB: www.vdab.be
- Werkvormm te Antwerpen: www.werkvormm.be   promotiefilmpje Werkvormm
- Steunpunt tewerkstelling te Antwerpen : www.steunpunttewerkstelling.be
- Fietsatelier te Mechelen: users.skynet.be/atelier-mechelen
- Fietstatelier te Mol: www.fietsenatelier.be
- De Steenschuit te Boom : www.steenschuit.be
- De New-Belgica te Boom: www.belgica-dereplica.be
 

 Home > Werkzoekenden > Tewerkstellingsprojecten